Hakkımızda
          İçinde bulunduğumuz dönemde tarihin hiçbir evresinde olmadığı kadar küresel ve yaygın bir hal alan göç hareketleri, etkisini gösterdiği bütün yerlerde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konuların başat unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu durum, göç hareketlerini politika yapıcılar ve karar alıcılar açısından göz ardı edilemez bir konuma getirmiştir. Bu kapsamda söz konusu hareketlilikler, uluslararası koordinasyonu ve işbirliklerini etkin kılmak üzere uluslararası ilişkilerin en temel mülahazalarından biri haline gelmiştir. Çağlar boyunca bir göç rotası olmuş Anadolu coğrafyası bu dönemde de bahse konu özelliklerini giderek artan bir yoğunlukta muhafaza etmektedir.
           
           Ülkemizde göç sorunlarının etkin yönetimi açısından, dünyadaki örnekleri gibi, görev alanına yönelik strateji ve güncel politikaları geliştirip uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, yetkin bir kurumsal yapılanma ihtiyacına bir cevap olarak göç konusunda daha etkin politikalar belirleyebilmek ve uygulayabilmek için 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihinde ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 11 Nisan 2014 tarihinde operasyonel hale gelmiş ve 81 İlde, 148 İlçede ve yurtdışında teşkilatlanmayı hedeflemektedir.
             
             İl Göç İdaresi Müdürlükleri yabancılarla ilgili iş ve işlemleri 18 Mayıs 2015 günü, İl Yabancılar Şube Müdürlükleri’nden devralarak yeni işlevleriyle birlikte hayata geçmiştir. Bu tarihte hizmete başlayan Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü çeşitli sebep ve statüler ile Iğdır’da kalmakta olan yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikametlerini, Türkiye’den çıkış ve sınırdışı edilme işlemlerini, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunması ve Iğdır’da yaşayan yabancıların uyum süreçleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin sahada yürütülmesinde operasyonel bir hale gelmiştir.
            Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü, bulunduğu konum nedeniyle yürütmekte olduğu iş ve işlemler kapsamında, uluslararası işbirliklerinde etkin bir aktör, yeniliklere açık ve uzmanlaşmayı önceleyen bir kurum, evrensel temel hak ve hürriyetler ile güvenliği bütüncül bir anlayışla ele alan sivil bir kamu otoritesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kayıt: 31.7.2015
Güncelleme:22.12.2015
Paylaş
WS05