IĞDIR İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV KOMİSYON KARARININ İLANIİlgi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24'üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları.

     İlgi sayılı usul ve esasların 14.maddesi (1) hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilir. Uygulanacak sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi  tarafından belirlenir. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi mümkündür. 05/03/2018 tarih ve 2329 sayılı valilik makamının oluru ile sınavın uygulamalı yapılmasına karar verilmiştir.
     (2) Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasından ilan edilir.Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.
     Müdürlüğümüzde 12/03/2018 tarihinde toplanan sınav komisyonu kararları; başvuru sahiplerine Iğdır valiliği ilan panosuna asılması ve müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edileceği komisyon üyelerince karar altına alınmış olup başvuru sahipleri hakkında verilen karar aşağıda tabloda sunulmuştur.
 
Sıra Adı Soyadı Sınav Tarihi Sınav Yeri Sınav Saati Sınav Şekli
1 Ali SUME 16.03.2018 Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü 10:30 Uygulamalı
 
Kayıt: 13.3.2018
Güncelleme:13.3.2018
Paylaş


WS05